Career

Zepter IT is software service provider company. The company develops and maintains software for business related products. Zepter IT offers support and implementation services for MS Dynamics NAV and other Microsoft solutions. The company is focused on cooperation with holding group related companies, but has also non related customers and projects. The company has Microsoft Dynamics Partner status and “Silver Enterprise Resource Planning” certificate.

We are looking for IT specialists in the following areas:

MS DYNAMICS NAV CONSULTANT

Main duties description:

 • Higher education graduated in information technologies or related one, economic or accounting experience.
 • English language.
 • Microsoft Dynamics NAV knowledge or other ERP system welcomed.
 • Experience in handling financial and accounting systems welcomed (e.g. accountant who wants to change the career path).

We offer:

 • Cooperation with international team of users.
 • Career development and professional skills improvement.
 • Convenient working time.

Candidates interested in recruitment process participation are asked to send CV to e-mail: kdura@zepterit.com with notice: ZEPTER IT – NAV Consultant.

On the application, please include the following statement: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji: (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883".

MS DYNAMICS NAV DEVELOPER

Main duties description:

 • Participation in international implementation projects of Microsoft Dynamics NAV.
 • Implementing modifications and functional extensions for ERP Navision.

Main skills required:

 • Higher education graduated in information technologies or related one.
 • Microsoft Dynamics NAV knowledge welcomed.
 • English language.

We offer:

 • Cooperation with international team of users.
 • Career development and professional skills improvement.
 • Convenient working time.

Candidates interested in recruitment process participation are asked to send CV to e-mail: kdura@zepterit.com with notice: ZEPTER IT – NAV Developer.

On the application, please include the following statement: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji: (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883".

ASP.NET APPLICATION DEVELOPER

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie analiz potrzeb biznesowych i oprogramowania.
 • Projektowanie i tworzenie oprogramowania.
 • Wprowadzanie modyfikacji i rozszerzeń do istniejących systemów.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej projektów.
 • Szkolenie w zakresie użytkowania obsługiwanych systemów.

Wymagania:

 • Dobra znajomość pracy w środowisku Microsoft Visual Studio 2005 lub nowszym.
 • Dobra praktyczna umiejętność programowania w Microsoft C#/ASP.NET wraz z technologiami rozszerzającymi (WCF, WPF, LINQ, etc.).
 • Dobra praktyczna znajomość Microsoft SQL Server 2005 lub nowszego oraz technologii T-SQL, Integration Services, Reporting Services, etc.
 • Dobra znajomość i praktyka pracy z Serwerem WWW IIS.
 • Dobra znajomość popularnych technologii internetowych: HTML5, CSS, Java Script, JQuery, RWD, etc.
 • Dobra czynna znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • Wykształcenie: Absolwent wyższych studiów technicznych lub student ostatnich lat studiów technicznych.
 • Kilkuletnia praktyka zawodowa przy projektowaniu, realizacji i ew. prowadzeniu projektów informatycznych.
 • Portfolio własnych prac/projektów internetowych.
 • Umiejętność dokumentowania projektów przy pomocy UML.
 • Znajomość Microsoft Sharepoint, Microsoft Visio.
 • Znajomość architektury i logiki pracy aplikacji typu CMS.
 • Certyfikaty w dziedzinie informatyki.
 • Certyfikaty z języka angielskiego.

Możliwości:

 • Istnieje możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze lub zdalnej.

Aplikacje proszę składać mailowo na adres:
kdura@zepterit.com z informacją o stanowisku: ASP.NET Application Developer.

Do zgłoszenia pisemnego prosimy dołączyć poniższą informację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji: (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883".

WEB\MOBILE APPLICATION DEVELOPER

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie analiz potrzeb biznesowych i oprogramowania.
 • Projektowanie i tworzenie oprogramowania.
 • Wprowadzanie modyfikacji i rozszerzeń do istniejących systemów.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej projektów.
 • Szkolenie w zakresie użytkowania obsługiwanych systemów.

Wymagania:

 • Umiejętność programowania obiektowego w języku Java
 • Praktyczna znajomość środowiska Eclipse
 • Znajomość platformy Android w wersji 4.x
 • Dobra czynna znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość javascript i biblioteki jquery
 • Dobra znajomość HTML5, CSS3
 • Doświadczenie w budowaniu serwisów mobilnych oraz RWD

Mile widziane:

 • Wykształcenie: Absolwent wyższych studiów technicznych lub student ostatnich lat studiów technicznych
 • Kilkuletnia praktyka zawodowa przy realizacji/prowadzeniu projektów informatycznych
 • Umiejętność i praktyka w tworzeniu aplikacji dla środowiska Apple iOS (Xcode)
 • Portfolio aplikacji (dostępnych w AppStore\ Google Store)
 • Umiejętność dokumentowania przy pomocy UML
 • Znajomość produktów Microsoft, jak: Sharepoint, Visio
 • Certyfikaty w dziedzinie informatyki
 • Certyfikaty z języka angielskiego

Możliwości:

 • Istnieje możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze lub zdalnej.

Aplikacje proszę składać mailowo na adres:
kdura@zepterit.com z informacją o stanowisku: Web\Mobile Application Developer.

Do zgłoszenia pisemnego prosimy dołączyć poniższą informację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji: (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883".